header


Cabinetul nostru vă va comunica onorariul înaintea începerii consultației juridice potrivit Legii numarul 51/1995.
Onorariile se stabilesc liber între avocat și client în limitele legii și ale statutului de avocat.

La determinarea onorariilor vom avea în vedere urmatoarele aspecte:
- timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de clientul nostru;
- natura, noutatea și dificultatea cazului;
- importanța intereselor în cauză;
- împrejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client împiedică acceptarea unui alt mandat, din partea unei alte persoane;
- conlucrarea cu experți sau alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
- situația financiară a dumneavoastră, în calitate de client;
- avantajele și rezultatele obținute, ca urmare a muncii depuse de cabinetul de avocat;
- constrangerile de timp în care suntem obligați de împrejurările cauzei să acționăm pentru a asigura servicii legale performante.