header


În materia obligațiilor civile acordăm consultanță juridică în următoarele direcții:
- răspundere civilă delictuală • răspundere civilă contractuală
- rezoluțiune contracte
- reziliere contracte
- acțiuni de regres
- acțiune oblică
- alte cereri

În materia drepturilor reale activitatea noastră de îndrumare se referă la acțiuni privind:
- revendicare
- grănițuire
- îngrădire
- servitute

- constituiri de societati comerciale
- elaborarea si redactarea actului constitutiv al societatilor comerciale, depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comercial, constiruirea dosarului in vederea obtinerii codului unic de inregistare
- consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare
- transformari
- asistenta societatilor in activitatea curenta
- asistenta in pregatirea si derularea adunarilor generale
- majorari si reduceri de capital social
- schimbari de sediu
- numiri si revocari de administratori si cenzori
- reprezentare in instanta

 

 

În domeniul ce ocrotește persoana fizică ne implicăm în diferite cereri precum:
- declararea dispariției
- declararea morții prezumate
- înregistrarea tardivă a nașterii
- alte cereri
Susținem toate acțiunile din dreptul succesoral. Ca exemple, menționăm:
- petiție de ereditate
- anulare certificate de moștenitor
- separarea patrimoniilor

Asigurăm asistență și reprezentare juridică în cadrul următoarelor acțiuni:
- divorț
- stabilire paternitate
- tăgăduirea paternitații
- obligație întreținere
- încredințarea minorilor spre creștere și educare
- stabilirea domiciliului minorilor
- dreptul părinților de a avea legături personale cu minorul
- evacuarea soțului turbulent
- împărțirea bunurilor
- diverse alte acțiuni

- infractiuni contra patrimoniului
- infractiuni de fals
- infractiuni economice
- infractiuni contra vietii, integritatii corporale si a sanatatii
- infractiuni privitoare la viata sexuala
- infractiuni de serviciu
- infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei
- infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice (OUG 195/2002)

 

 

- raportul specific dintre angajator si salariat
- incheierea/executarea/modificarea/incetarea contractului individual
de munca
- obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu
- obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat
- reintegrarea salariatului in functia ocupata anterior
- decizia de concediere a salariatului
- sanctiunile disciplinare
- atragerea raspunderii salariatului pentru repararea prejudiciilor cauzate
- restituirea de catre salariat a sumelor incasate fara drept